NSFF årbok 2018

Gildeskål Fotoklubb

Org.nr 997 441 532      Vipps 583935      Bank 4609.20.60012

NSFF's årbok 2018


NSFF har nå åpnet for innlevering til Årbok 2018.

Hvert medlem kan levere inntil to bilder. Det er fritt motiv, men bildet må være fra 2018.

Se utfyllende beskrivelse i epost til klubbens medlemmer og på årboksida til NSFF. Innlevering via konkurranseinnlevering


Send inn, felles innsats:

Alle klubber som leverer minst 5 bilder vil få med minst et bilde i årboka. Så om ikke ditt bilde blir med, kan du bidra til at et annet medlemmet i fotoklubben får med et bilde.


Utsendelse: Alle medlemmer pr. 1.3.2019. får tilsendt årboka.

Copyright © Gildeskål Fotoklubb