Gildeskålkalenderen 2025

Gildeskålkalenderen 2025

Som vi fortalte på årsmøtet, skal bildene også i neste års Gildeskålkalender komme fra medlemmer i fotoklubben.

For å få et større engasjement hos medlemmene og for å få inn enda flere flotte bilder, gjør vi det litt annerledes i år:

 • Vi har fire innsendingsfrister:
  • 15. april, 15. juni, 1. september og 1. oktober.
  • Etter hver av de tre første fristene velger juryen ut ett bilde som skal med i kalenderen. De andre innsendte bildene blir med videre til den fjerde og siste utvelgelsen.
 • Vi gjør innsending av bildene enklere, de sendes inn på epost tilkalender@gifk.no
 • Bildene skal velges ut av en jury med to eksterne (fra Gildeskål) og en repr. fra klubben som organiserer arbeidet. (Navnene på disse skal være på plass i løpet av mars.)
 • I samråd med utgiveren av kalenderen har vi laget disse kriteriene for utvelging av bilder:
  • Bildene skal vise Gildeskållandskapet på en naturlig, men variert måte.
  • Bilder med motiver som ikke har vært brukt de siste årene, vil bli prioritert. (Sjekk gjerne ut oversikten som blir lagt ut på klubbens nettside.)
  • Det skal være bilder fra de ulike delene av kommunen.
  • Gildeskållandskapet er hovedmotivet i bildene, men det kan gjerne inngå mennesker, dyr/fugler eller hus. Dersom gjenkjennbare mennesker er en vesentlig del av motivet, må det følge med dokumentert tillatelse fra disse.
  • Primært ser vi etter lette/lyse bilder som gir en god følelse for Gildeskål. Men mørkere stemningsbilder, særlig fra den mørke årstida, kan også bli vurdert om motiv og lys gjør det til et godt kalenderbilde. Lyset i bildet skaper stemning og interesse, og er viktig for at det kan bli et godt kalenderbilde.
  • Bildekomposisjonen kan gjerne følge prinsipper som det gylne snitt, tredelsregelen, linjeføring, forenkling og eliminering, innramming, etc., men prinsippene kan naturligvis avvikes om det er fotografiske grunner for det.
  • Månedsbildene må fungere i kvadratisk kalenderformat, mens forslag til forsidebilde skal være i stående format.


Som i fjor blir hvert av kalenderbildene som velges ut honorert med 1.000 kr.

Bli gjerne inspirert av bilder fra tidligere års kalendere, men se etter nye og innbydende perspektiver.