Årsmøte 2019

Årsmøte 2019


Heimsjyen, Inndyr tirsdag 15. januar kl. 19.001. Valg av møteleder og referent samt to personer til å underskrive protokollen


2. Årsmelding 2018


3. Regnskap 2018


4. Fastsetting av kontingent for 2019

    Styret foreslår at kontingenten for 2019 settes til 575 kr.


5. Budsjett 2019


6. Aktivitetsplan for  2019


7. Valg

 

8. Innkomne saker.

     Styrets forslag til endring av vedtektene