Utskriftkontroll i Photoshop og Lightroom

Arbeidsgang for utskrift av enkeltbilder fra Lightroom - på Mac


 • Marker bildet du vil skrive ut
 • Trykk CTRL+P for å gå til printmodulen
 • Layout Style / Layout stil (oppe til høyre):
  • Single image / Enkeltbilde
 • Page Setup / Utskriftformat  (nede til venstre):
  • Velg skriver og papirstørrelse


Arbeid deg nedover i innstillingene i høyre side av Lightroom-vinduet: 

 • Image Settings / Bildeinnstillinger:
  • Bruk Zoom/Rotate to fit om ønskelig
 • Layout / Oppsett:
  • Endre marger og cellestørrelse (område for bildet) om ønskelig
 • Print Job / Utskriftsjobb
 • Print to: Printer / Skriv ut til: Skriver
  • Print Resolution / Utskriftsoppløsning:
   • 360 ppi
  • Print Sharpening / Gjøre utskrift skarpere:
   • Standard
 • Media Type: Velg
 • Color Management / Fargehåndtering:
  • Profile: Velg riktig profil for skriver og papirtype
   For utskrift på Permajet Oyster-papir på rull, bruk denne icc-profilen: 

   ICC-profil -P800 Oyster 2880 i1P M0 EM 1507

   Første gang: Last ned ICC-profilenmed lenken ovenfor, kopier den den lastede icc-filen til mappa/Library/ColorSync/Profiles På norsk: Bibliotek, Fargesynkronisering/Profil.
   Lukk og start Lightroom på nytt.

 • Intent / Gjengivelse:
  • Perceptual
 • Printer / Skriver (nederst til høyre)
  • Presets:
   • Velg om du allerede har lagret en passende innstilling
  • Qality & Media / Utskriftsinnstillinger:
   • Velg
    • Media Type
    • Paper Source
    • Print Quality
  • Trykk Print / Skriv ut (blå knapp)

Sjekke gjengivelse før utskrift, i Photoshop og Lightroom

For å ha kontroll på hvordan utskrifter fra Photoshop og Lightroom vil bli på skriveren, anbefaler vi at du bruker funksjonen Soft Proofing.


I Photoshop finner du funksjonen her: View -> Proof setup -> Custom 

 • Velg rett skriver og papir.
 • Velg Relative Colorimetric.
 • Se etter at Black Point Compensation og Simulate Paper Color er valgt.
 • Tips: Det kan være lurt å bruke Proof Setup på en kopi av bildet og ha originalen og kopien ved siden av hverandre på skjermen (Window -> Arrange - > Tile All Vertically). Da kan du arbeide i kopien (med Proof Setup) til det blir mest likt originalen.


I Lightroom finner du funksjonen i Developmodulen (nede til venstre):

1. Også her kan det være lurt å arbeide i en kopi:


2. Velg rett profil (for skriver og papirtype)


Så må du justere bildet (lys, farger, skarpet, etc) til det blir slik du vil ha det i utskriften.