Utskriftkontroll i Photoshop og Lightroom

Kontroll med utskriftene i Photoshop og Lightroom

For å ha kontroll på hvordan utskrifter fra Photoshop og Lightroom vil bli på skriveren, anbefaler vi at du bruker funksjonen Soft Proofing.


I Photoshop finner du funksjonen her: View -> Proof setup -> Custom 

  • Velg rett skriver og papir.
  • Velg Relative Colorimetric.
  • Se etter at Black Point Compensation og Simulate Paper Color er valgt.
  • Tips: Det kan være lurt å bruke Proof Setup på en kopi av bildet og ha originalen og kopien ved siden av hverandre på skjermen (Window -> Arrange - > Tile All Vertically). Da kan du arbeide i kopien (med Proof Setup) til det blir mest likt originalen.


I Lightroom finner du funksjonen i Developmodulen (nede til venstre):

1. Også her kan det være lurt å arbeide i en kopi:


2. Velg rett profil (for skriver og papirtype)


Så må du justere bildet (lys, farger, skarpet, etc) til det blir slik du vil ha det i utskriften.