Styret

Styre for Gildeskål fotoklubb


etter valg på årsmøtet 31. januar 2024


Petter Kjærnes, leder

Gulia Michallef, nestleder

Helge Førdeøkonomi- og medlemsansvarlig

Marit Solbakken, konkurranseleder

Anita Bjørklund Bernhardsen, arrangementsansvarlig

Gunnar Egeberg, varamedlem


Send epost til:

- Leder

- Konkurranseansvarlig

- Andre henvendelser