Styret

Styre for Gildeskål fotoklubb


etter valg på årsmøtet 27. januar 2022


Petter Kjærnes, leder

Gunnar Egeberg, nestleder

Arne Sklett Larsenøkonomi- og medlemsansvarlig

Jorun Winter, konkurranseleder

Anita Bjørklund Bernhardsen, arrangementsansvarlig

Helge Førde, varamedlem


Send epost til:

- Leder

- Konkurranseansvarlig

- Andre henvendelser