Konkurranser

Klubbkonkurranser 2022

 

Årsmøtet i januar bestemte at vi i år skal ha månedens (?) konkurranse fire ganger i løpet av året.Tema for årets andre konkurranse er: Naturen tar tilbake

 • Innleveringsfrist 31.august kl 24.00
 • Åpen juryering fram til 10.sept. kl 24.00
 • Digitale bilder; alt tillatt,
 • Hver deltaker kan levere opptil 6 bilder.


Her finner du mer informasjon om hvordan du deltar.


Årets fotograf gjennomføres med 11 runder, med innlevering siste dag i måneden unntatt juli.
Hver måned har et tema:

 • Februar: Morgenstemning
 • Mars: Tidens tann / forfall
 • April: Speiling og refleksjon
 • Mai: Himmel og hav
 • Juni: Uredd / freidig
 • August: Lek
 • September: Oppover
 • Oktober: Blå
 • November: Frost
 • Desember: Håp
 • Årsmøte: Bygda